DIE BARNATOPARK-HEKKE 1897

Deur Randlord Barney Barnato opgerig by die verskeie ingange tot die park waarin hy die herehuis later bekend as Joel House, gebou het. Vervaardig deur Gardiner Sons & Co. Ltd. Bristol
Barnato Park School, Caroline Street, Berea
Related Organisation: 
Simon van der Stel Foundation