KYA ROSA

Replika van KYA ROSA die oorspronklike setel (1908) van die UNIVERSITEIT VAN PRETORIA Kya Rosa is in 1897 in Schoemanstraat deur Leo Weinthal as woonhuis gebou
Main Gate, University of Pretoria
Related Organisation: 
Simon van der Stel Foundation